Az alsógödi Kossuth-szobor állításának igaz története

A helytörténeti kutatások során a Pest Megyei Levéltárban, az Alsógödi Nemzeti Bizottság dokumentumai között előkerült egy jegyzőkönyv, amely bizonyítékul szolgál arra vonatkozóan, hogy ki is a Kossuth téren álló szobor alkotója. A helyi közvélemény úgy tudja, és téves információk alapján a 2002-ben megjelent Gödi Almanach-kötetben is úgy szerepel, hogy a szabadságharc 100. évfordulójára felállított Kossuth-szobrot Sziklai (Schwaral) Gyula készítette. A levéltárban őrzött jegyzőkönyvből azonban egyértelműen kiderül, hogy az alkotó nem ő, hanem Sóváry János volt.
Alsógöd község 1948. március 15-én díszközgyűlést tartott az 1848. március 15-én kitört forradalom és szabadságharc emlékére. A közgyűlésen készült jegyzőkönyv szerint a községi tanácsteremben jelen voltak a Nemzeti Bizottság, a képviselő-testület és a 48-as ifjúsági emlékbizottság tagjai, valamint a községi tisztviselők.
Az ülésen beszédet mondott Termann József községi bíró, a Nemzeti Bizottság elnöke, majd pedig Földi László, a 48-as ifjúsági emlékbizottság elnöke, aki ünnepi felszólalásában a következőket mondta: „Javasolom, tegyen fogadalmat a tisztelt díszgyűlés, hogy Alsógöd közönsége 1848. március 15-e forradalmárainak emlékét feledésbe merülni sohasem hagyja. (…) Hogy Alsógöd közönsége ezt a fogadalmat könnyebben meg is tarthassa, bizottságunk maradandó emlékmű felállítását határozta el. És bár anyagi lehetőségek csak a legszűkösebben álltak rendelkezésre, elhatározásunk mégis valóra vált. Ott áll már a volt Piactéren Kossuth Lajos mellszobra, mely valóban művészi alkotás, és mindenképpen méltó a nagy évfordulóhoz. A határozat keresztülvitele különösen két ember tevékenységének köszönhető. Az egyik: községünk vezető jegyzője, Pettendi Béla, aki fáradságot nem kímélve a szobor felállítása érdekében a munka oroszlánrészét vállalta és végezte, a másik az alkotó művész, Sóváry János, aki látva, hogy a bizottság az anyagiak előteremtése tekintetében nehéz helyzetben van, a centenáris eszmétől áthatva a műhöz mérten csekély díjért sietett a művet kifogástalanul megalkotni.”
Földi László beszéde végén javaslatot tett arra, hogy kettőjüket, illetve mindazokat, akik a szobor felállításához anyagiakkal vagy munkájukkal hozzájárultak, a díszközgyűlés jegyzőkönyvi dicséretben részesítse. Így is történt.
A jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy az elöljáróság a szoborért 3000 Ft-ot fizetett az alkotónak, és további 2125 Ft-ot költött az alapzatra, dísznövényekre, valamint munkadíjra.


Láng József helytörténeti kutató