A Duna út és Ady Endre út felújítása

Felsőgöd fő közlekedési útvonalának felújításától sokan várják a forgalmi és a parkolási nehézségek enyhülését, a vízelvezetési problémák megszűnését, és persze azt is, hogy szebb, modernebb lesz a városkép. A beruházás ütemezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk az önkormányzattól.

Göd Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztési tervei között szerepel a Duna út és Ady Endre út (21107. jelű bekötőút) belterületi szakaszának burkolatfelújítása a 2. számú főút és a Kinizsi utca között, valamint ehhez kapcsolódóan a 2. számú főút – Duna út csomópont átépítése körforgalommá.
Az útfelújítás részét képezi egy új, korszerű közúti híd építése is a Szent Imre herceg utcai kereszteződésnél lévő híd helyén. A hatósági engedélyezéshez szükséges tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás van folyamatban.
A 2. számú főút és a Duna út csomópontjába tervezett körforgalom engedélyezési és kiviteli tervei ugyancsak elkészültek, a jogerős hatósági engedély is megvan már, azonban a kisajátítási eljárás folyamata még tart.
A fenti infrastrukturális fejlesztésekről készült látványtervek megtekinthetők a város honlapján, a következő linken:
www.god.hu/_site/doc/newswf20501112/20181128_latvanyterv.pdf

Az útfelújítással érintett teljes szakaszon zárt csapadékvíz-elvezető rendszer épül majd, ennek engedélyezése még folyamatban van. A terv tartalmazza az útfelületek, a buszöblök, a parkolók és a járdák víztelenítését. A csapadékvíz befogadója a Szent Imre herceg utca melletti Ilka-patak.
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. az Ady Endre út és a Duna út felújítását megelőzően, annak részeként saját beruházásában jelenleg az ivóvízvezeték rekonstrukcióját végzi. Ezzel egy időben kicserélik az összes házi bekötést is. A kivitelezés jelentős része nem érinti az útfelületet, így a kivitelezés csak kisebb mértékben akadályozza a gépjárműforgalmat. Azonban a Vasút utcai csomópontban a hétvégeken félpályás lezárásra kell számítani. A kivitelezés várhatóan 2019. július végéig megvalósul. Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon.
A csapadékcsatorna-építési munkák kivitelezése előreláthatólag 2020-ban megvalósulhat, ezt követően kezdődhetnek az útfelújítási munkák.

GK