Tanulmányterv készült Nevelek településrész közlekedésének jövőjéről

Göd Város Önkormányzata szakági tervező bevonásával elkészítette Nevelek településrész közlekedési koncepcióját. A tervezési terület határai: a Budapest−Szob vasútvonal, az Ilka-patak, az M2-es gyorsforgalmi út és az északi közigazgatási határ. A tervezési munka a megelőző, kapcsolódó szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetési tanulmányok, valamint a területrendezési tervek tartalmának figyelembevételével történt.
Jelenleg egyetlen kiépített közúti kapcsolat áll rendelkezésre a településrészhez, ezért további új elérési útvonalak szükségesek, például új híd létesítése az Ilka-patak felett, illetve új szintbeni vasúti átjáró kialakítása. Az átjáró terveztetése a MÁV Zrt. hatásköre, a folyamat már elkezdődött. Mindez egy időben hosszú távon elnyúló projekt, melyet ütemezve és a pénzügyi források rendelkezésre állásától függően lehet megvalósítani.

A tanulmánytervet 2019. február 2-án az Ady Klubban a Neveleki Szomszédok Egyesület által szervezett lakossági fórumon mutatták be.
A tanulmányterv tartalmazza mintegy 10 km útburkolat, 7,5 km járda, 2 km zárt csapadékvíz-csatorna, 3 km burkolt árok és 3,3 km földárok kialakítását, egy szintbeni vasúti átjáró (a Füzike utca és a Pacsirta utca között) létesítését, egy-egy gyalogos és közúti híd (Csíz utca) felújítását, valamint egy közúti híd építését (Verseny utca).

A tanulmányterv a következő főbb szempontokat tartalmazza:
• Új bekötőutak és elkerülőutak kijelölése a Kálmán utcai meglévő közúti kapcsolat tehermentesítése érdekében.
• Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások vizsgálata, mint például lakó-pihenő övezet vagy korlátozott sebességű (30 km/órás zóna) övezet, egyirányú forgalmi utak kijelölésének vizsgálata. A tervező 30 km/órás „korlátozott sebességű övezet” bevezetésére tett javaslatot.
• A helyi járatú autóbusz-közlekedés és a kerékpáros közlekedés feltételei­nek biztosítása, új autóbusz-forduló elhelyezésének vizsgálatával.
• Javaslat út- és egyoldali járdaépítésekre, a meglévő adottságok lehető legteljesebb mértékű figyelembevételével. 
Ez a tanulmányterv megfelelő kiinduló alapot adhat további döntések meghozatalára, valamint a továbbtervezéshez (engedélyezési és kiviteli terv szinten), majd azok hatósági engedélyezéséhez, végül pedig az utak ütemezett kiépítéséhez.

(Forrás: Göd Város Önkormányzata)