Munkaterv szerinti ülés

2019. február 14.

Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Elöljáróban Markó József polgármester elmondta, hogy − első lépésben − ezen a képviselő-testületi ülésen az idei költségvetés sarokszámairól döntenek, ugyanis egyebek mellett az új iparterületek kialakításával kapcsolatban jelentős pénzmozgások történnek, s ezek költségvetésbe illesztése a kiadási és a bevételi oldalon egyaránt további egyeztetéseket igényel.
A bő ötvenoldalas költségvetési tervezet részletesen tartalmazza az egyes költségvetési fejezetek alá tartozó várható bevételeket és kiadásokat. Göd Város Önkormányzata 2109. évi költségvetésének főösszege 9 770 420 000 forint.
A költségvetés címrendjének értelmében a város önállóan működő és gazdálkodó intézményei: Göd Város Önkormányzata, Gödi Polgármesteri Hivatal, Településellátó Szervezet. Az önállóan működő intézmények pedig: Kincsem Óvoda, Kastély Óvoda, Szivárvány Bölcsőde, Gödi Alapszolgáltatási Központ, Gödi Városi Könyvtár, József Attila Művelődési Ház.
Markó József, felhasználva a testületi ülés nyilvánosságát, arról tájékoztatta a gödi lakosokat, hogy a város hivatalos honlapján (www.god.hu) hamarosan egy olyan felület létesül, amelyen bárki folyamatosan nyomon követheti a költségvetés pénzmozgásait.
Miután a képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadták az önkormányzat 2019. évi költségvetésének sarokszámait, dr. Pintér György alpolgármester jelezte, hogy a végleges költségvetési rendeletről a következő hétre összehívott rendkívüli testületi ülésen fognak szavazni.


A Gödi Termálstrand belépőárainak felülvizsgálata
Dr. Pintér György alpolgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy míg a gödi lakosok évek óta változatlan áron vehetik igénybe a termálstrand szolgáltatásait, addig a más településekről érkezőknek esztendők óta egyre többet kell fizetniük ugyanezért, mivel ők adják a strand látogatóinak 70-80 százalékát.
Mindezek, illetve az üzemeltetési költségek folyamatos emelkedésének figyelembevételével a Településellátó Szervezet javaslatot tett a nem gödi lakosok által fizetendő strandbelépők árának bruttó 200 forintos emelésére, s a további belépőfajták ára is ennek arányában változna. A strandbelépők árának emelkedéséből származó többletbevétel becsült összege 10 millió forint lesz. A javasolt áremeléseket a képviselők megszavazták. (A strandbelépők árait a 11. oldalon közöljük.)


Közterületek elnevezésének módosítása
Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a sportpályákhoz vezető utak elnevezését kérte a testülettől dr. Horváth László, a GSE elnöke.
A Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gödi 1934/3 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú területnek az Erdész utca, az 1934/2 hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú területnek pedig a Sporttelep köz elnevezést adta.


Beszámoló a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról
Dr. Nagy Atilla aljegyző előterjesztésében kitért arra, hogy a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról készült beszámolójelentés a korábbi esztendők tájékoztatóihoz hasonló bontásban készült, amelyben természetesen az aktuális, tavalyi adatsorok szerepelnek.
Az aljegyző elmondta azt is, hogy a gyakori fluktuáció miatt a jelenlegi három közterület-felügyelő helyett a jövőben kettőt fog alkalmazni a Polgármesteri Hivatal, akiknek a munkáját településőr segíti majd.


Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület döntött a Gödi Polgármesteri Hivatal 2019. évi és 2020. év eleji munkaszüneti napok körüli munkarendjéről.
A Helyi Építési Szabályzat paragrafusváltozásai okán módosították a környezet- és természetvédelmi szempontból kiemelt szerepű, érzékeny területek lehatárolásáról szóló 7/2010. (III. 25.) önkormányzati rendeletet.
Dr. Kármán Gábornak, a Hatósági Osztály vezetőjének előterjesztése alapján módosították a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 21. § (2) bekezdését, mely változtatást egy szükséges hiánypótlás indokolta.
A bérlő kérésére 2019. december 31-ig meghosszabbították a felsőgödi csónakház bérleti szerződését.