Krónikus kórházi ellátás a Váci Irgalmasrendi Kórházban

A Váci Irgalmasrendi Kórház a Betegápoló Irgalmasrend évszázados tapasztalataival rehabilitációs szemléletű krónikus kórházi feladatot végez.
A rendalapító Istenes Szent János iránymutatása alapján végezzük szakmai munkánkat. Célunk a mai jogszabályok és gyógyítási módszerek felhasználásával személyre szabott ellátási formák kialakítása, melyek a betegek életét könnyebbé, szebbé, élhetőbbé teszik, miközben ők fokozatosan visszanyerik biztonságérzetüket.
Az állandó orvosi jelenlét, a minőségi gyógytorna, a kiemelkedő ápolás és a lelkigondozói segítség mellett betegeink nagy részének állapota javul vagy stabilizálódik. Stroke-os betegeinknél gyakran észlelünk lassú, hónapok múlva jelentkező javulást, így otthonukba vagy szociális intézménybe bocsáthatjuk őket! Az elhelyezésben segítséget nyújt a szociális gondozó.
Sajnos vannak olyan betegek, akiket meggyógyítani nem tudunk, de méltó módon elkísérjük az örökkévalóságig. Számukra hospice jellegű ellátást nyújtunk, maximális együttműködésre törekedve a családjukkal. Jézus szellemében, szem előtt tartva az emberi méltóság tiszteletét, ápoljuk és mellette vagyunk a nehéz órákban.
Intézményünket a társadalombiztosító finanszírozza, az ellátás során napi hozzájárulási díjat kérünk.
A felvételi eljárás rendje: az ápolt vagy hozzátartozója kitölti a felvételi kérelem című nyomtatványt, s ezt eljuttatja intézményünkhöz. A kérelmet várólistára tesszük, majd a szociális munkás telefonon jelzi a családnak, hogy mikor tudjuk fogadni az ápoltat. Ez egy-két hét alatt megtörténhet. A felvételkor ápolási szerződést kötünk, melynek időtartama 6 hónap, ami újabb 6 hónappal meghosszabbítható.
Amennyiben kérdése van, szociális munkásunk a (06 27) 319-450/132 mellék telefonszámon ad felvilágosítást.

A Betegápoló Irgalmasrend Váci Irgalmasrendi Kórházának vezetése