Pertársaság alapítása a Samsung SDI terjeszkedése kapcsán

Mi a per tárgya?

A Samsung SDI akkumulátorgyártó üzemének terjeszkedése kedvezőtlenül befolyásolhatja a környékbeli ingatlanok értékét és a környékben élők életminőségét, ami a tulajdonosoknak lehetővé teszi a vagyoni igény érvényesítését.

Miként lehet a vagyoni igényt érvényesíteni?

A Samsung SDI-vel való megállapodás hiányában kizárólag bírósági úton lehetséges az igényérvényesítés. A peres úton való érvényesítés azonban költséges (illeték, szakértői díj, ügyvédi megbízási díj) és jelentős időráfordítással jár, így fontos minimalizálni a bírósági út egyének szintjén jelentkező negatívumait. Mindez lehetséges úgy is, hogy a hatékonyság nem csökken, sőt éppen ellenkezőleg, inkább növekszik.

A problémára a célszerűségi pertársaság lehet a megoldás

A polgári perre vonatkozó szabályok alapján ugyanis célszerűségi pertársaságot létre lehet hozni azon az alapon, hogy a perbeli követelések ugyanabból a jogviszonyból erednek, továbbá a perbeli követelések hasonló ténybeli vagy jogi alapja esetén. A Samsung SDI terjeszkedésének negatív hatása a perbeli követeléseknél hasonló ténybeli és jogi alapot teremt, amely lehetővé teszi a pertársaság megalakítását.

Miért jó a pertársaság?

A célszerűségi okból létrejött pertársaság legfőbb előnye a hatékonyabb fellépés, valamint a peres eljárás költségeinek minimalizálása, hiszen mind a bíróságok, mind a felek számára idő- és költségmegtakarítást jelenthet az, ha több érdekelt ügye együttesen kerül elbírálásra.

Külön előnye, hogy az ingatlanforgalmi szakértő, aki megállapítja a (per)társasági tagok ingatlanjainak értékét, és az abban a Samsung SDI eddigi és ezt követő bővítése okán bekövetkező értékcsökkenést, valamennyi ingatlan tekintetében egybehangzó, azonos elven kidolgozott megállapításokat tud majd tenni.

Az egyszerű pertársaság esetében a pertársak között egy laza, független kapcsolat áll fenn, ami abban nyilvánul meg, hogy az egyes pertársak cselekményeit, illetve mulasztásait a bíróság a másik pertárs cselekményére tekintet nélkül, attól függetlenül bírálja el.

Mit tesz az önkormányzat?

Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy az önkormányzat erkölcsi és anyagi okoknál fogva is tevőleges támogatást nyújtson az érintetteknek. Elsődleges feladatunk most a pertársaság kapcsán az érintettek igényeinek felmérése, és az önkormányzat részéről törvényesen nyújtható szolgáltatások körének meghatározása.

A végrehajtás előkészítése keretében ki kell dolgoznunk egy részletes ütemtervet, az önkormányzati támogatási konstrukció részleteit meg kell határoznunk, amelyről végleges döntést a képviselő-testület hozhat majd. Mindezekhez az első lépés a lakossági igények felmérése, az érintett ingatlanok és tulajdonosok felkutatása.

Az igények felmérése kapcsán lehetőség van arra, hogy a pertársaságban való részvételi szándékát az érintett tulajdonosok az ingatlan pontos címének megjelölésével e-mailben jelezzék 2020. június 20-ig az önkormányzat felé a varoshaza@god.hu e-mail-címre, vagy postai úton a 2131 Göd, Pesti út 81. számra elküldött levelükben. Kérjük, hogy a borítékon és az e-mailben tüntessék fel tárgyként a „Pertársaság” szót.

Balogh Csaba polgármester