Regisztrációhoz kötött, házhoz menő lomtalanítási tájékoztató

hulladékszállítás

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint az FKF Zrt. alvállalkozója és Göd Város Önkormányzatának szerződött partnere a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei számára évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. Ebben az évben a lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik személyesen, telefonon a (06 27) 530-611-es telefonszámon, vagy elektronikusan az info@godihulladek.hu e-mail-címen, legkésőbb 2020. április 9-ig.
Az ezt követően beérkező igényeket ügyfélszolgálatunk már csak a következő évre tudja ütemezni. A fenti határidőig beérkező szállítási igényeket az ügyfélszolgálat által megadott napon teljesítjük, várhatóan június 19-ig, a bejelentett igények nagyságrendjétől függően.
Változás az előző évekhez képest
A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.
Ettől az évtől csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlethulladék-gyűjtő zsákban szállítjuk el. A zsákok a két gödi gazdaboltban és a Mosoly ABC-ben beszerezhetőek. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak nem áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3 m³ lehet. A 3 m³ feletti lomhulladék elszállítása külön díjazás ellenében történik.
Sajnos munkatársaink rendszeresen tapasztalják a „felforgató” tevékenységet, ami jelentős többletmunkát jelent. A törvény kimondja, hogy a lomtalanításkor az utcára kitett hulladék a hulladékgazdálkodási koordináló és vagyonkezelő (NHKV Zrt.) tulajdona, emiatt ha azt más, azaz nem a közszolgáltató vagy annak alvállalkozója szállítja el, akkor ő lopást követ el, és számolnia kell a jogi következményekkel. A közterület-felügyelők és a rendőrök is igyekeznek fellépni a „lomizókkal” szemben, de a legtöbbet mégis mi, lakosok tehetjük azzal, hogy csak a tájékoztatóban megjelölt hulladékot tesszük ki az ingatlan elé az előre egyeztetett időpontban.

Kérjük ne helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:
• a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,
• veszélyes hulladékot (elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit),
• építési-bontási hulladékot (sittet), ideértve az ablaküveget is,
• veszélyes építési hulladékot (például kátrányt, hullámpalát),
• PVC-tartalmú hulladékot,
• szelektíven gyűjtendő hulladékot,
• gumiabroncsot, gépjárműroncsot és egyéb járműalkatrészeket.A felsorolt hulladékok szállítási lehetőségeiről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk.

Kérjük, hogy az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig tegyék ki az előzőekben jelzett információk szerint a lomhulladékot. Ha az adott napon nem valósul meg az elszállítás, azt a következő napon pótolni fogjuk.

Köszönjük az együttműködésüket!
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(06 27) 530-611, info@godihulladek.hu